Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3

35-231 Rzeszów

ul. Skrajna 1

NIP 517-03-51-209

sekretariat 017-74-824-30

dyrektor 017-74-24-26

wicedyrektor 17-748-32-20

intendentka 17-748-32-19

księgowość: 17-74-824-27

fax. 017-74-824-40

e-mail: zszp3@zszp3.resman.pl