O nas

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 powstał 1 września 2011 r.

W skład Zespołu wchodzą:

- Szkoła Podstawowa nr 13 im. św. Jana Kantego,
- Przedszkole Publiczne nr 6.

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.